• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Българската народна музика
\
Васил Стоин
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ����������
Текст: На г. Д-р М. Арнаудов В. Стоин София, 19.III 1927.
Допълнителна информация
Васил Стоин
05.12.1880 – 01.12.1938

Проф. Васил Стоин е етномузиколог и педагог, първият изследовател теренист в областта на музикалния фолклор. Завършва Самоковската духовна семинария и консерваторията в Брюксел. Известно време е учител по музика, а от 1925 г. – лектор и по-късно професор в Държавната музикална академия в София. Ръководител на отдела за народна музика в Народния етнографски музей в София. Стоин активно изследва българския музикален фолклор. Записва около 14 000 песни от различни части на страната. Около 8 000 песни са публикувани в сборниците „Народни песни от Тимок до Вита“, „Народна песнопойка“, „Народни песни от Средна Северна България“, „Родопски песни“, „Български народни песни от Източна и Западна Тракия“. Подготвя за печат сборниците „Народни песни от Западните покрайнини“ и „Народни песни от Самоков и Самоковско“.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.