• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Николай Лилиев
\
Георги Константинов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������ ������������������������
Текст: На моя уважаван и обичан учител – професор М. Арнаудов со страх и с пожелание дълги години още да ни учи От неговия Георги 26 май 1963 София.
Допълнителна информация
Георги Константинов
25.02.1902 г. – 24.03.1970

Георги Константинов завършва славянска филология в Софийския университет. Редактор е на вестниците „Радикал“ и „Време“, сп. „Простори“ и сътрудничи на в. „Заря“ с журналистически материали. Активно сътрудничи със статии и рецензии на всекидневния и периодичния печат – главно на сп. „Българска мисъл“ и сп. „Златорог“. Редактор е в издателство „Народна младеж“. Автор на литературно-критически очерци, на първия био-библиографски справочник за детска литература „Български писатели – творци на литература за деца и юноши“, на „История на българската литература“ в три тома, на учебници по литература. Превежда над 20 романа и повести от руски език. Обобщаващ характер има тритомната поредица „Писатели – реалисти“.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.