• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Кавали свирят : Триптих
\
Георги Караславов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������ ��������������������
Текст: На акад. М. Арнаудов с уважение – Г. Караславов 21.3.1977 Драгалевци
Допълнителна информация
Георги Караславов
12.01.1904 – 26.01.1980

Акад. Георги Караславов е български писател, белетрист и драматург, академик. Започва да публикува през 1919 г. в сп. „К'во – да е“. Първата му книга е „Уличници“, издадена през 1926 г. Някои от произведенията му са конфискувани от полицията – сборниците разкази „Изчадия адови“ (1932), „На два фронта“ (1934), повестта „Селкор“(1933). За нея Караславов е осъден и затворен в Софийския централен затвор. Има обемно и жанрово богато творчество, сред което особено много изпъкват романите „Снаха“ и „Татул“. Романът „Снаха“ излиза през 1942 г. Той е определен за най-висока точка в развитието на българската прогресивна проза преди 9 септември 1944 г. и получава „Лаврова клонка“ от цар Борис III за култура. Георги Караславов участва като доброволец във Втората световна война. Главен секретар и председател на Съюза на българските писатели (1958 – 1962). Удостоен е със званието Герой на социалистическия труд (1959 и 1964) и Герой на България през 1974 г. Носител на орден „Г. Димитров“ (1959, 1964, 1974) и Димитровска награда (1950, 1959).
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.