• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Любен Каравелов
\
Михаил Петров Арнаудов.
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������ ����������������
Текст: На окръжната библиотека в родния ми град Русе, със синовна признателност към дедите ни тук. и с уважение към младите поколения, наследили техния възрожденски патос.М. Арнаудов 14 декември 1968, Денят на моето чествуване в Русе
Допълнителна информация
Михаил Арнаудов
5.10.1878 – 18.02.1978

Михаил Арнаудов е фолклорист, литературен историк, изследовател на българската култура, академик. Завършва специалност „Славянска филология“ във Висшето училище в София. Специализира в Германия, Чехия, Франция и Англия. Директор на Народния театър. Професор (1919 – 1944) и ректор (1935 – 1936) на Софийския университет. Редовен член на БАН, Украинската академия на науките, литературната академия „Петьофи“, доктор хонорис кауза на университетите в Хайделберг и Мюнстер, Германия. От 1922 г. до 1932 г. е председател на Съюза на българските писатели. Редактор на сп. „Българска мисъл“ (1926 – 1943). През 1944 г. е министър на народната просвета, за което е осъден на доживотен затвор от Народния съд. Реабилитиран през 1947 г. и се отдава на научна дейност. Автор на основни проучвания върху българския фолклор, българското Възраждане и творчеството на видни възрожденски дейци и творци: Софроний Врачански, Васил Априлов, Георги Раковски, Пейо Яворов, Любен Каравелов и др. Съставител на многотомни издания с българско народно творчество. През 1998 г. Русенският университет „Ангел Кънчев“ поставя началото на Международен научен форум „Арнаудови четения“, който се провежда през година.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.