• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Прокурорът ; Тази малка земя
\
Георги Джагаров
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������ ����������������
Текст: На големия български учен и родолюбец акад. М. Арнаудов скромен дар от оня, който обича да слуша мъдрото му и сладко слово Подпис 2.ХІІ.1975 г. София
Допълнителна информация
Георги Джагаров
14.07.1925 – 30.11.1995

Георги Джагаров е български поет и драматург. Завършва литературния институт „Максим Горки“ в Москва през 1951 г. Работи като редактор във в. „Литературен фронт“ и като драматург в Младежкия театър. Членува в редакционните колегии на списанията „Пламък“ и „Родна реч“. Развива обществена дейност като председател на Съюза на българските писатели (1966 – 1972) и заместник-председател на Държавния съвет. През 1982 г. получава Специалната награда на Френската академия за световна поезия „Солензара“. През 1985 г. ръководи българската делегация, посетила папа Йоан Павел II във Ватикана. На 13 юни 2004 г. Съюзът на българските писатели учредява на негово име наградата за патриотична поезия „Георги Джагаров“. Наградата се връчва ежегодно на 14 юли (рождения ден на поета). Сред най-известните му творби е стихотворението „България – земя като една човешка длан“. Автор е на пиесата „Прокурорът“ и стихосбирките: „Моите песни. Стихотворения“, „Лирика“, „В минути на мълчание. Стихове“, „Стихотворения“, „Понякога. Избрани стихове“ и „Сезони. Стихотворения“.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.