• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
История на старобългарското право
\
Стефан Бобчев
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������ ������������
Текст: Г-ну М. Арнаудову спомен от автора
Допълнителна информация
Стефан Бобчев
02.02.1853 – 08.09.1940

Стефан Бобчев е български юрист, публицист и политик от Народната партия. Един от инициаторите за създаване на Висше училище (Софийски университет) в София след Освобождението. Основател и първи ректор на днешния Университет за национално и световно стопанство. По време на Руско-турската война (1877 – 1878) е военен кореспондент на в. „Руский мир“. През 1880 г. завършва право в Москва. Става съдия в Пловдив и достига до поста председател на Върховния административен съд на Източна Румелия. След това е депутат и директор на правосъдието на Източна Румелия. От 1881 г. е дописен, а от 1884 г. – редовен член на Българското книжовно дружество. Стефан Бобчев е основател и председател (1901 – 1921) на Дружеството на българските публицисти и писатели, а през 1903 – 1940 г. е председател на Славянското дружество. През 1902 – 1935 г. преподава история на правото и църковно право в Софийския университет. Бобчев е дописен член на Югославската академия на науките и изкуствата в Загреб и на Чешката академия на науките и изкуствата в Прага. През 1911 – 1912 г. е министър на народното просвещение в кабинета на Иван Гешов.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.