• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Ей, пътечко моя
\
Калина Малина
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������ ������������
Текст: На ак. Михаил Арнаудов с уважение. Честити 90 години! Калина Малина 3.XI.1968 Своге
Допълнителна информация
Калина Малина
03.08.1898 – 04.01.1979

Калина Малина е псевдоним на Райна Радева-Митова – български детски писател и преводач. Завършва Висшия педагогически институт в София. Започва да пише в началото на 20-те години на ХХ век. Сътрудничи на почти всички детски списания „Звънче“, „Росица“, „Светулка“, „Септемврийче“ и др. Калина Малина е автор на около 50 книги за деца, на първия български детски роман „Златно сърце“ (1929), както и на още два романа. Посвещава много стихотворения и приказки на децата от предучилищна възраст – „Тик-так, тик-так“, „Дружната игра“ и др. Превежда художествена литература от френски и руски. Носител на националната награда „Петко Р. Славейков“ (1977). Заслужил деятел на културата.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.