• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Ранно възраждане
\
Христо Гандев
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������ ������������
Текст: На Господин Професор Михаил Арнаудов, най-дълбокият изследвач на българското възраждане, с искрено уважение и преданост Хр. Гандев.
Допълнителна информация
Христо Гандев
25.12.1907 – 27.07.1987

Христо Гандев е български професор, историк. Завършва история в Софийския университет. Специализира нова обща история и социология в Прага. Ръководител на Катедра по нова обща история в Софийския университет, декан на Историко-филологическия факултет. През 1958 г. е назначен за директор на Етнографския институт с музей при БАН. Работи в областта на общата и българската история, проявява особен интерес към възрожденската тематика. По-известни трудове на проф. Христо Гандев са „Ранно Възраждане. 1700 – 1860“, „Фактори на българското Възраждане“, „Васил Левски“, „Българската народност през 15. век. Демографско и етнографско изследване“ и др. Отличия: орден „Кирил и Методий“ ІІ степен, орден „Червено знаме на труда“, орден „Народна република България“ ІІІ степен.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.