• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Прозорец
\
Атанас Далчев
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������ ������������
Текст: На г. проф. М. Арнаудов от уважение, София, 12.ХІ.926. А. Далчев.
Допълнителна информация
Атанас Далчев
12.06.1904 – 17.01.1978

Атанас Далчев е сред най-видните български поети и преводачи на XX век. Автор е на поезия с ярко философска проблематика. Завършва педагогика и философия в Софийския университет. По време на следването си той развива интерес към литературата и културата на Западна Европа. Благодарение на Константин Гълъбов и Чавдар Мутафов се запознава с „новата вещественост“ и експресионизма – течения в немското изкуство между двете световни войни. Подложен на силен натиск в първото десетилетие след 9 септември 1944 г., той спира да пише. През 1952 г. Далчев заема поста на Радой Ралин като редактор на списание „Пламъче“. Едва през 1956 г. Далчев започва да пише отново, а през 1965 г. публикува „Стихотворения“. През 1972 г. излиза сборникът „Балкон“, съставен от приятеля му Радой Ралин. През време на творческото си мълчание създава сборника с поетично-философски афоризми и критически размисли „Фрагменти“, издаден през 1967 г. Удостоен е със званието Заслужил деятел на изкуството и културата. Същата година получава „Знак почета“ – орден на Президиума на Върховния съвет на СССР, за принос в популяризацията на руската и съветска литература в България. Превежда стихотворения и белетристика от френски, испански, италиански, немски и руски писатели. Носител е на Хердеровата награда на Виенския университет.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.