• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Песен на гората
\
Георги Райчев
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������ ������������
Текст: На г. проф. М. Арнаудов., София, ХII.928 г. Г. Райчев
Допълнителна информация
Георги Райчев
07.12.1882 – 18.02.1947

Георги Райчев е български писател. Дългогодишен библиотекар в Министерството на финансите и Народното събрание, коректор, журналист, инспектор на читалищата при Министерството на народното просвещение. Първите му произведения датират от около 1907 г. и клонят стилово към символизма. През 1918 г. излиза „Любов в полето“, през 1919 г. – „Мъничък свят“ и „Бележник на един разлюбен“, през 1920 г. – „Царица Неранза“, а през 1923 г. – „Греховна повест“. От това време са също повестите „Лина“ и „Грях“. През 1923 г. излиза диаболичният сборник на Георги Райчев „Разкази“. Най-известни творби от по-късното му творчество са „Песен на гората“, „Еленово царство“ – драматична легенда в стихове, „Божи дарове“. Автор е на „Циндил – пиндил и Джаста – праста“, „Майстор Манаси“ и „Марко и Мързеланко“, които са поучителни и хумористични.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.