• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Брегалница
\
Михаил Кремен
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������ ������������
Текст: На г. Мих. Арнаудов София. 1.II.1921. Мих. Кремен
Допълнителна информация
Михаил Кремен
01.12.1884 – 22.12.1964

Михаил Кремен е псевдоним на Михаил Икономов-Грозев – български писател белетрист и мемоарист. Започва следването си по Славянска филология във Висшето училище в София, след което учи в Загреб, Цюрих и Мюнхен. През Балканските войни е български офицер (подпоручик) и командва взвод от 10-и пехотен родопски полк на българската армия. След края на Първата световна война е учител, след това библиотекар в Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. В 1920 г. открива представителство за търговия с музикални инструменти „Кремона“. По това време се занимава и с импресарска дейност. Негови разкази и статии са отпечатани в списанията „Мисъл“, „Демократически преглед“, „Ново общество“, „Съвременник“. Михаил Кремен е известен най-вече като автор на мемоарно-документалната книга „Романът на Яворов“.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.