• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Декоративната живопис на Софийския некропол
\
Кръстю Миятев
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������ ������������
Текст: На г. проф. М. Арнаудов от автора.
Допълнителна информация
Кръстю Миятев
19.01.1892 – 24.08.1966

Кръстю Миятев е български археолог и изкуствовед, академик. Професор в Богословския факултет на Софийския университет (1949 – 1956), директор на Етнографския музей в София (1939 – 1945) и на Археологическия институт при БАН (1951 – 1963). Отличен познавач на паметниците на средновековната българска култура и на византийското изкуство. Ръководи много археологически разкопки. В Плиска разкрива т. нар. Крумов дворец, Голямата базилика и комплекса от укрепления; във Велики Преслав проучва Кръглата черква и други паметници от времето на цар Симеон. Ръководител на разкопките на хълма Царевец във Велико Търново. Автор на над 200 научни труда върху средновековната живопис и архитектура: „Мозайки от трапезица“, „Декоративната живопис на Софийския некропол“, „Българското изкуство през ІХ и Х век“, „Архитектурата в средновековна България“ и др.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.