• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Die Legionen der Provinz Moesia
\
Bogdan Filov
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������ ����������
Текст: На Г-на М. Арнаудов за спомен на лайпцигските дни, от автора.
Допълнителна информация
Богдан Филов
10.04.1883 – 02.02.1945

Богдан Филов е виден български археолог, историк на изкуството и политик. Следва класическа филология във Вюрцбург и Лайпциг, както и археология и римска история във Фрайбург (Германия). Работи в Народния археологически музей в София. Специализира археология, музейно дело и нумизматика в Бон, Париж и Рим. Поставя началото на методични археологически разкопки в България. Богдан Филов е първият българин директор на Народния археологически музей. Професор по археология и история на изкуството в Софийския университет, декан на Историко-филологическия факултет. Избран е за председател на Българската академия на науките. За своите научни приноси Богдан Филов е избран за почетен, действителен и дописен член на множество институти, академии и др., както и за доктор хонорис кауза на няколко университета. Той е министър-председател на България в 57-то и 58-то правителство (1940 – 1943) и регент на малолетния цар Симеон II (1943 – 1944). Осъден е на смърт от Народния съд и екзекутиран на 2 февруари 1945 г.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.