• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
До Бруса и назад
\
Никола Начов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������ ����������
Текст: На уважаемия професор М. Арнаудов 4 ноември 1936. Н. Начов.
Допълнителна информация
Никола Начов
20.09.1859 – 29.09.1940

Никола Начов е български етнограф, библиограф, краевед и книжовник. Академик. Роден в Копривщица. Интересите му са в областта на културно-просветните и литературни проблеми. Отделя внимание на литературоведски, езиковедски и библиографски въпроси. Автор на разкази, повести и пътеписи, портрети и очерци за български културни дейци. Писал е биография на Христо Ботев и на баща му Ботьо Петков. Вуйчо на Яна Язова. Член на Съюза на българските учени, писатели и художници и на книжовния комитет на Славянска беседа. От 1922 г. до 1928 г. е пазител на университетската библиотека. Псевдоним: Нанчо Донкин.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.