• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Полувековна България
\
ред. Евгения Марс
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������������� �������� - ���������������� ���� ��������������
Текст: На г-н Професор М. Арнаудов – Евгения Марс, София, 27.IХ.929 г.
Допълнителна информация
Евгения Марс
25.08.1877 – 26.09.1945

Евгения Марс е псевдоним на Евгения Бончева – българска писателка, преводачка и общественичка. Учи в Първа софийска държавна девическа гимназия до 1895 г. Още като ученичка пише, учи сериозно френски и руски. Има намерение да продължи образованието си в Загреб, но бракът ѝ с първия български дипломиран зъболекар, д-р Михаил Елмазов, осуетява плановете ѝ. Издава първата си книга през 1906 г. – сборника с разкази „Из живота“. Следват „Лунна нощ. Разходка из Цариград“, „Божана“, „Магда“, „Белите нарциси“ и др. Книгата ѝ „Извън сянката на Вазов“ излиза чак през 2015 г. Нейна заслуга е появата на енциклопедичния алманах Полувековна България 1878 – 1928“. По нейна идея е учреден Клубът на българските писателки – неправителствена организация, която получава широка подкрепа в обществото, както и материална помощ от държавата.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.