• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Стихове и песни
\
Емануил Попдимитров
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������������� ����������������������
Текст: На Г-н М. Арнаудов привет от Емануил П. Димитров
Допълнителна информация
Емануил Попдимитров
04.11.1885 – 23.05.1943

Емануил Попдимитров е български поет, философ, литературен критик, писател и общественик. Завършва философия и литература във Фрибурския университет, Швейцария. Частен доцент в Катедрата по сравнително литературознание на Софийския университет. За пръв път печата стихове през 1907 г. в сп. „Художник“. Сътрудничи на списанията „Демократически преглед“, „Художник“, „Съвременна илюстрация“, „Факел“ и др., на вестниците „Развигор“, „Светлоструй“, „Литературен глас“, „Час“, „Литературен живот“ и др. Твори във всички литературни жанрове – лирика, лиро-епически поеми, художествена проза, драматургия, литературна теория и критика. Създава произведения за деца – стихове, поемки, приказки, „драматични поеми“. Популярни са приказките му в стихове – „Цар Януари“, „Цар Салтан“ и др. Автор е на стихосбирките „Сънят на любовта“, „Песни“ и др. Емануил Попдимитров е полиглот и преводач.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.