• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Сърбите и ние
\
Стилиян Чилингиров
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������������� ��������������������
Текст: На добрия приятел проф. М. Арнаудов – с удивление от неговата разностранност, пълна с широта на схващания и разбирания – С. Чилингиров, София, 8.7.930
Допълнителна информация
Стилиян Чилингиров
26.10.1881 – 23.11.1962

Стилиян Чилингиров е писател и етнограф, политик и общественик от началото на XX век. Известен е като Последния възрожденец. Завършва педагогика в Софийския университет и специализира история на литературата в Берлин и Лайпциг, Германия. Бил е учител по немски език, поддиректор и директор на Народната библиотека в София. Стилиян Чилингиров пише стихотворения – „Песен за селяка“; романи „Хляб наш насущний“, „Владо Булатов“, „Глад“; новели – „Родина“, сонети, разкази, драми, пътеписи. Автор е и на биографии, спомени, студии по история на българското Възраждане, етнография, фолклор, педагогика, читалищно и библиотечно дело. Той е сред основателите на Съюза на българските писатели през 1923 г. и негов председател от 1941 до 1944 г.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.