• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Sur les pas de Schiller
\
Ljubomir Wladikin; pref. Mihail Petrov Arnaudov
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������������� ����������������
Текст: На проф. М. Арнаудов с благодарност за предговора Л. Владикин (1943).
Допълнителна информация
Любомир Владикин
03.09.1891 – 22.05.1948

Любомир Владикин е български юрист, конституционалист, икономист и писател. Завършва правни и държавни науки в Софийския университет. Доктор по държавни науки на Вюрцбургския университет и доктор по стопански науки на Виенския университет. Редовен професор при катедра Общодържавни науки и българско конституционно право в Юридическия факултет на Софийския университет. Редовен професор в Свободния университет за политически и стопански науки в София. За заслуги към научното и културно сътрудничество между България и Италия е удостоен от крал Виктор Емануил с благородническа титла „командаторе“ и е избран за член- кореспондент на Италианската академия на науките. Член и секретар на Съюза на българските писатели. Работи в областта на историята на държавата и правото и на държавното право. Написва поредица от книги: „История на Търновската конституция“, „Държавно устройство на САЩ и развой на модерната демокрация“, „Държавен съвет“ и др. Умира в град Розенхайм, близо до Мюнхен, Германия.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.