• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Блянове край Акропола
\
Димитър Шишманов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������������� ����������������
Текст: На проф. М. Арнаудов, в знак на приятелска почит, Авторът, Атина, януари, 1938
Допълнителна информация
Димитър Шишманов
19.11.1889 – 01.02.1945

Димитър Шишманов е български политик, писател и дипломат. Принадлежи на големия род Шишманови. Той е син на филолога Иван Шишманов и журналистката Лидия Шишманова. Внук е на проф. Михайло Драгоманов, професор в Софийския университет. Завършва право в Женевския университет през 1913 г., след което работи в съдебната система. През този период публикува повечето си драми, повести и разкази. От 1935 до 1940 г. Димитър Шишманов е пълномощен министър на България в Атина, а от 1940 до 1943 г. е главен секретар на Министерството на външните работи и изповеданията в кабинета на проф. Богдан Филов. През есента на 1943 г. става министър на външните работи и изповеданията и остава на поста до лятото на 1944 г. Екзекутиран е на 1 февруари 1945 г. след издадена от Народния съд смъртна присъда. Присъдата е отменена през 1996 г. с решение на Върховния съд.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.