• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Memoire relatif a la situation de la minorite bulgare dans la Dobroudia du Sud.
\
Автор: Ст. Лазаров
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������������� ��������������
Текст: На г. проф. М. Арнаудов в знак на особено уважение Dr Иширков 20.3.936
Допълнителна информация
Анастас Иширков
05.04.1868 – 06.04.1937

Анастас Иширков е български учен, географ и етнограф, университетски преподавател, общественик и дарител. Завършва история във Висшето училище в София и славянски филологии с докторат в Лайпциг. Специализира география в Берлин. Извънреден и редовен професор по география и етнография в Софийския университет. 17-и ректор на Софийския университет и три пъти декан на Историко-филологическия факултет. Академик в Българска академия на науките. Основоположник на географската наука в България. Основател и председател на Българското географско дружество. Работи в областта на икономическата география, географията на населението и селищата на България и страните, етнографията, антропогеографията, картографията, орохидрографията, геоморфологията, хидрологията и климатологията. През 1942 г. село Кочина, Силистренско, е наречено на негово име – Професор Иширково.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.