• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Морски ветрила
\
Димитър Осинин
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������������� ������������
Текст: На проф. М. Арнаудов – капки от варненската ми дружба с морето Д. Осинин София 4 VI 61
Допълнителна информация
Димитър Осинин
10.02.1891 – 18.04.1981

Димитър Осинин е псевдоним на Димитър Попов – български писател, поет, пътеписец, фолклорист и учител. Завършва Софийската духовна семинария в София и славянска филология в Софийския университет. По време на Първата световна война е офицер на Южния фронт при Вардар и Дойран. От 1926 до 1929 г. е преподавател в свещеническото училище при Черепишкия манастир, след това работи като библиотекар във Варненската мъжка гимназия. В продължение на 10 години е учител в Първа мъжка гимназия в София. След 9 септември 1944 г. е директор на културата и висшето образование в Министерството на науката и просветата в продължение на година. Димитър Осинин сътрудничи на периодичния печат и специализираните издания. Член е на Съюза на българските писатели. Той е автор на стихотворения, пътеписи и очерци. Събира, обработва и издава народни песни. Превежда от немски и руски език.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.