• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Асеновград
\
Николай Хайтов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������������� ������������
Текст: На проф. акад. Арнаудов – с най-искренна симпатия и уважение Автора София 3.Х./63 г.
Допълнителна информация
Николай Хайтов
15.09.1919 – 30.06.2002

Николай Хайтов е български писател, драматург и публицист. Завършва Лесовъдния отдел на Агрономическия факултет в Софийския университет. Първият му очерк е публикуван през 1954 г. в списание „Септември“. Очерците, които печата, издава в първата си книга „Съперници“ през 1957 г. През 1959 г. е приет за член на Съюза на българските писатели, на който е председател от 1993 до 1999 г. Работи като редактор във вестник „Народна култура“ и списание „Наша родина“, главен редактор на списание „Родопи“. Знаменитите му „Диви разкази“ имат над 10 издания в България, като са преведени на 28 чужди езика, включително китайски. Хайтов пише над 10 пиеси, 800 статии и рецензии. Общият тираж на книгите му, които са издадени и преиздадени в България, е над 4 милиона екземпляра. По негови сценарии са създадени филмите „Козият рог“, „Мъжки времена“, „Краят на песента“, „Капитан Петко войвода“, „Дърво без корен“, „Орисия“, телевизионната поредица „Семейство Калинкови“.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.