• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Фауст
\
Йохан Волфганг фон Гьоте; прев. Александър Балабанов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������������ �������������������� ������������������
Текст: На Михаил Арнаудов, който винаги е бил добър като моя превод на Фауст в знак на старо неръждясало приятелство, София, 5 окт. 1927, Ал. Балабанов.
Допълнителна информация
Александър Балабанов
18.01.1879 – 30.11.1955

Александър Балабанов е виден български литературовед, преводач и критик, дългогодишен преподавател в Софийския университет и член на Македонския научен институт. Значителна част от неговата професионална дейност е посветена на списването на периодични издания като вестник „Време“ (1908) и списание „Художник“ (1905 – 1909), на които той е редактор. Основател и редактор на седмичника „Развигор“ (1921 – 1927) – първият литературен вестник в България. Проф. Балабанов е прочут меценат на млади дарования. Най-впечатляващото му откритие е писателката Яна Язова. Той е прототип на главните герои в романите ѝ „Ана Дюлгерова“, „Капитан“ и „Соления залив“. Професор Балабанов е един от най-дейните радетели за запазване на правилния и чист български език и посвещава редица статии по темата.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.