• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Вечната и святата
\
Елисавета Багряна
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������������ ��������������
Текст: На проф. М. Арнаудов – с почит Е. Багряна 20.ХІІ.927.
Допълнителна информация
Елисавета Багряна
16.04.1893 – 23.03.1991

Елисавета Багряна е псевдоним на Елисавета Любомирова Белчева – българска поетеса, автор на детски книги и преводач. Елисавета Багряна учи славянска филология в Софийския университет. През 1915 г. в списание „Съвременна мисъл“ за пръв път са отпечатани две нейни стихотворения – „Вечерна песен“ и „Защо“. Сътрудничи във „Вестник на жената“, в. „Лик“, в списанията „Съвременник“, „Златорог“ и други. Утвърждава се като поет с издаването на първата си книга „Вечната и святата“ (1927). Следват стихосбирките: „Звезда на моряка“ (1932), „Сърце човешко“ (1936), „Пет звезди“ (1953), „От бряг до бряг“ (1963), „Контрапункти“ (1972) и др. Изявява се като автор на стихове за деца и като преводач. Стиховете ѝ са преведени на 30 езика.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.