• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Игра на сенките
\
Светослав Минков
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������������������ ������������
Текст: На г. проф. Михаил Арнаудов с уважение, 31.ХII.1928. Св. Минков
Допълнителна информация
Светослав Минков
12.02.1902 – 22.11.1966

Светослав Минков е български писател и преводач. Наричан е Баща на българската фантастика. Завършил е „Финансово дело“. Журналист с дългогодишна практика, Минков работи и като коректор, редактор, главен редактор, библиотекар, книговодител, както и в българската легация в Токио. Плодовит писател в редица жанрове, автор на романи, пътеписи, очерци, фейлетони, разкази, приказки, стихове, статии, както и на литературни изследвания. Сред многобройните му заглавия са сборниците „Синята хризантема“ (първата българска фантастична книга), „Игра на сенките“, „Къщата при последния фенер“, „Автомати“, „Дамата с рентгеновите очи“, романът „Сърцето в картонената кутия“ (в съавторство с Константин Константинов). Член е на литературния кръг „Стрелец“ в периода 1925 – 1927 г. Превежда Андерсеновите приказки, романите на Густав Майринк „Голем“ и „Белият доминиканец“, „Хиляда и една нощ“, „Приказки на Шехеразада“ и др. Член на Съюза на българските писатели. Носител е на международната награда за мир „Нексьо“. Удостоен е със званието Заслужил деятел на културата през 1963 г.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.