• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Кръв
\
Константин Константинов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������������������� ������������������������
Текст: На Проф. М. Арнаудов – приятелски спомен К. Конст 1933 декември София
Допълнителна информация
Константин Константинов
20.08.1890 – 03.01.1970

Константин Константинов е български писател и преводач. Завършва Правния факултет на Софийския университет. От ноември 1911 до април 1912 г. живее в Париж, където се запознава и сприятелява със символиста Николай Лилиев. Константинов работи като съдия, адвокат, юрисконсулт. Първите му литературни опити са от 1907 г. През 1914 г. издава сп. „Звено“ заедно с Димчо Дебелянов и Димитър Подвързачов. В периода август – септември 1944 г. е директор на Радио „София“. Избиран е за председател на секция „Литература“ в Камарата за наука и изкуство и за председател на Съюза на българските писатели. Константинов е автор на разкази и пътеписи, на детска литература, както и на романа „Кръв“.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.