• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Морава звезда кървава
\
Константин Петканов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������������������� ����������������
Текст: На г. проф. М. Арнаудов С почит : 25.ХII К. Н. Петканов
Допълнителна информация
Константин Петканов
12.12.1891 – 12.02.1952

Константин Петканов е български писател и публицист. През 30-те години на ХХ век сътрудничи на списанията „Златорог“, „Завет“, както и на „Философски преглед“, редактиран от Димитър Михалчев. Трайни следи оставя запознанството и приятелството му с Илия Бешков. Библиотекар на Българо-югославското дружество (1933 – 1934) и член на масонска ложа. За пръв път печата през 1920 г. в бургаския в. „Странджа“. Творчеството на Константин Петканов е огромно по обем – романи, повести, драми, произведения за деца, есета, политически и народоведски статии, спомени и рецензии. Първата му книга „Самодива“ – поема в проза, излиза през 1923 г. Изключително продуктивен е през 30-те години на ХХ век – издава 12 романа, 3 повести и много исторически разкази. През 1945 г. Константин Петканов става академик на Българската академия на науките. Член на Съюза на българските писатели.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.