• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Карикатури
\
Александър Божинов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������������������� ��������������
Подпис: Алекс Божинов : 5.VІ 1924 год.
Допълнителна информация
Александър Божинов
24.02.1878 – 30.09.1968

Александър Божинов е български художник, публицист и писател, един от авторитетите в областта на карикатурата и илюстрацията. Завършва живопис в София, а след това учи в Мюнхен, Германия. Известно време редактира хумористичния български вестник „Българан“. Публикува карикатури във „Вечерна поща“ и в „Камбана“. След 1929 г. е избран за дописен член на БАН, а след 1939 г. и за редовен член. Член е на Македонския научен институт. Александър Божинов е смятан за основател на карикатурата като изкуство в България. Редовни герои в карикатурите на Александър Божинов са Пижо и Пендо, които по това време са се превърнали в постоянни герои на народното творчество. През своята кариера той рисува и множество живописни картини. Александър Божинов пише стихове и фейлетони, а в края на кариерата си и художествена критика.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.