• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Народни песни на приазовските българи
\
Александър Бурмов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������������������� ������������
Текст: На г. проф. М. Арнаудов – с уважение и сърдечна признателност. Алекс. Бурмов 24.VІ.1936 г.
Допълнителна информация
Александър Бурмов
02.02.1911 – 03.09.1965

Александър Бурмов е български историк. Той сътрудничи на вестниците „Павликенски глас“, „Звънче“, „Борба“, „Трезва мисъл“, „Българска реч“, където се публикуват негови статии, разкази и стихове. Първият му научен труд, който излиза когато е на 19 години, е „Народни умотворения от с. Бяла черква, Търновско“. Завършва история в Софийския университет и специализира във Виена, Австрия. Член-кореспондент на БАН. Професор на Софийския университет и ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Основател и главен редактор на списание „Исторически преглед“.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.