• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Съчинения
\
Михалаки Георгиев; предг. от Иван Вазов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������������������� ���� ���������������� ����������������
Текст: На многоуважаемий г-н професора М. Арнаудов от семейството на автора. София март 1919 г.
Допълнителна информация
Михалаки Георгиев
11.08.1854 – 14.02.1916

Михалаки Георгиев е български писател белетрист, общественик, дипломат и стопански деец. След Освобождението работи като управител на Видинската митница, ревизор на митниците в България, служител в Министерството на обществените сгради, земеделието и търговията и в Министерството на финансите, дипломатически представител във Виена и Белград. През 1892 г. е организатор и директор на първото българско земеделско и промишлено изложение в Пловдив. Инициатор и организатор на първата българска държавна лотария, неговият подпис стои върху всичките 300 000 билета. След 1900 г. е писател, публицист и редактор на вестник „Балканска трибуна“, редовен член на БКД. Създава и редактира едно от първите земеделски списания – „Домакин“. Съставя първия български учебник по ботаника за средни училища. От 1890 г. се включва пълноценно в следосвобожденската ни белетристика с теми из живота на българското село. Пише разкази, очерци и хуморески. По-известни произведения са „Така се лъже човек. Хумореска“, „От късмета е всичко на тоя свят“, „Три срещи. Спомени от миналото“, „Бирникът дошел – драматизация“, „Тахир Беговица“ и др.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.