• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Българска литература
\
състав. Божан Ангелов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������������������� ���������� ��������������
Текст: На Г-н проф. М. Арнаудов от автора (подпис) 7.ІІІ.1924
Допълнителна информация
Божан Ангелов
01.11.1873 – 02.07.1958

Божан Ангелов е български литературен критик, историк и културен деец. Завършва славянска филология в Софийския университет, учителства в Свищов, Русе, Видин и София. През 1908 – 1909 г. е главен инспектор по български език в Министерство на народната просвета. Директор на Народния театър и на Народната библиотека в София. Дебютира през 1896 г. в сп. „Училищен преглед“. Сътрудничи с литературни статии в списанията „Мисъл“, „Училищен преглед“, „Съвременен преглед“, „Звезда“ и др. Божан Ангелов е автор на множество учебни помагала и сборници: „Стилистика за IV клас на гимназията“, „Теория и история на поезията с оглед на българската литература“, „Начала на историческата поетика“ и др. Трудовете му включват ценни материали и наблюдения за литературното развитие. Пише статии по българска литература. Прави изследвания върху народното творчество.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.