• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Мъжемразка
\
Стефан Л. Костов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ����. ��. ������������
Текст: Приятелю М. Арнаудову за спомен. Ст Л Костов София, 29/IХ 914 г.
Допълнителна информация
Стефан Лазаров Костов
30.03.1879 – 27.09.1939

Стефан Лазаров Костов (често произнасян като Сте Ле Костов, от съкращението Ст. Л. Костов) е български писател и етнограф, определян като най-изтъкнатият български комедиограф. Завършва Славянска филология във Висшето училище в София и специализира Славянска филология и етнография във Виена и в Германия. От 1923 г. е член на Артистичния съвет при Народния театър в София, от 1926 г. е негов председател, а през 1927 г., за кратко е и директор. От 1929 г. е дописен член на БАН. Член е на Македонския научен институт, негов подпредседател. Стефан Костов е автор на 12 многоактни и 5 едноактни пиеси, измежду които най-известни са „Големанов“, „Златната мина“, „Вражалец“ и други, влизащи и днес в репертоарите на родните театри. Стефан Л. Костов е автор и на къси хумористични разкази, част от които са събрани в сборника „Царската сватба“.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.