• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Заглавие: Михаил Арнаудов
\
Автор: Ст. Лазаров
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров������������������ ���������������� "���������������� ���� ��������������. ��������. ������������ ���������������� - ������������ �� ��������������������"
Колекцията представя автографи от личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов.
Допълнителна информация
Ст. Лазаров

Колекцията е създадена по проект "Послания на времето. Акад. Михаил Арнаудов - познат и неизвестен", финансиран от Национален фонд "Култура", програма "Публики", модул "Привличане и развитие на публики".
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.