• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Избрани песни
\
Мара Белчева
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров������������������������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������������������
Текст: На Професор М. Арнаудов Ч. Н. Г. М Белчева.
Допълнителна информация
Мара Белчева
08.09.1878 – 16.03.1937

Мара Белчева е българска поетеса. Следва във Висшия девически институт във Виена. Учителства в Русе и София. След убийството на съпруга ѝ министър Христо Белчев (1891) следва филология във Виена. Междувременно е поканена за придворна дама. От 1903 г. е близка с Пенчо Славейков, чийто жизнен път споделя до смъртта му. Белчева е поетеса и преводачка с широки културни интереси. Превежда произведения от Фридрих Ницше – „Тъй рече Заратустра“, Герхарт Хауптман – „Потъналата камбана“ и др. Публикува стихове от 1907 г. Неголямото ѝ по обем творчество е неповторимо индивидуално в историята на българската „женска“ поезия. Редакторка на „Избрани съчинения“ на Пенчо Славейков от 1923 г.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.