• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Солунският чудотворец
\
Фани Попова-Мутафова
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров������������������������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������������-������������������������������������������������
Текст: На академик М. Арнаудов скромен приятелски дар – за него и цялото му семейство Ф. Попова Мутафова 1969 юни
Допълнителна информация
Фани Попова-Мутафова
16.10.1902 – 09.07.1977

Фани Попова-Мутафова е българска писателка, преводач от италиански език и общественик. Учи пиано в Мюнхенската консерватория (1922 – 1925). В периода 1925 – 1927 г. е член на литературния кръг „Стрелец“. Дебютира с разказ през 1924 г. Първите ѝ книги са посветени на мистичния подвиг на майчинството и жената. Най-крупното ѝ творческо дело е четирилогията „Асеновци“. Със своите над 35 книги, издадени до 1944 г., тя е най-популярната писателка в България. Нейните исторически романи я поставят на нивото на най-големите писатели в този жанр в световната литература.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.