• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Богородична сълза
\
Ангел Каралийчев
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров������������������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������������
Текст: На г-н Арнаудова сълзи от Каралийчев, София 1928.
Допълнителна информация
Ангел Каралийчев
21.08.1902 – 14.12.1972

Ангел Каралийчев е български писател и преводач. Следва химия в Софийския университет. Дипломира се в Свободния университет (днес УНСС) през 1928 г., където завършва дипломация. Писателската му дейност започва, когато е на 17 години – в сп. „Ученическа мисъл“ (Русе) помества стихотворението си „Орелът“. Първата му книга – революционната поема „Мауна Лоа“ излиза през 1923 г., на следващата година – сборникът му с разкази „Ръж“, а през 1925 г. е издадена и първата му детска книга – „Мечо“. Работи като редактор във в. „Кооперативна просвета“, издателство „Народна младеж“, в. „Литературен фронт“, издателство „Български писател“. Сътрудничи на сп. „Нов път“, „Червен смях“, „Чернозем“ и др. Повече от четиридесет години пише разкази, приказки и повести за деца. Една от най-обичаните му книги е „Приказен свят“. За нея през 1974 г. посмъртно му е присъдена Почетна грамота на името на Андерсен и е вписан в почетната книга „Х. Кр. Андерсен“ от Международния съвет за детско-юношеска литература (IBBY).
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.