• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Адриана Будевска
\
Автор: Ст. Лазаров
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������
Текст: На уважаемия Професор Г-н Арнаудов – директор на Бълг. Нар. Театър. 25–І–26. А. Будевска-Ганчева.
Допълнителна информация
Адриана Будевска
13.12.1878 – 09.12.1955

Адриана Будевска е българска актриса. Един от основоположниците на професионалния театър в България, тя е смятана за една от най-големите български изпълнителки на трагични роли. Завършва Драматичното училище при Малий театър в Москва. Дебютира в ролята на Василиса Мелентиева в едноименната пиеса на Александър Николаевич Островский в столичната трупа „Сълза и смях“. От 1906 до 1926 г., когато е уволнена, играе само в Народния театър. Неин съпруг е Христо Ганчев – един от създателите на българския професионален театър. През 1937 г. заминава за Аржентина при своя син, откъдето се завръща през 1948 г. Адриана Будевска допринася българският театър да се приобщи към реалистичните традиции на руския театър и да се насочи към класическия репертоар. Авторка е на многобройни статии, портрети за артисти, спомени. Някои от ролите ѝ са: Нина Заречная, Мила, Цена, Соня, Варя, Офелия, лейди Макбет, Нора и др. Драматичният театър в Бургас носи нейното име.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.