• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Ероика
\
Владимир Полянов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������
Текст: На г. проф. М. Арнаудов, 940 г., Вл. Полянов
Допълнителна информация
Владимир Полянов
06.05.1899 – 04.12.1988

Владимир Полянов е литературен псевдоним на Георги Тодоров – български писател, театрален режисьор и културен деец. Следва медицина в Софийския университет, в Грац и Мюнхен и философия във Виена. Завършва Дипломатическо-консулския отдел на Свободния университет в София (днес УНСС) и режисура във Варшава. Директор на Народния театър „Иван Вазов“, режисьор в театрите в Бургас, Русе, Пловдив, Перник, Младежкия театър в София и др. Владимир Полянов е сред основателите и секретар на Българския ПЕН-клуб. Виден представител е на българския експресионизъм (наричан от критиката „диаболизъм“). Със Светослав Минков създават библиотека „Галерия на фантастите“. Дебютира със сборника разкази „Смърт“ (1922). Превежда художествена литература от английски и немски език.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.