• EnglishEnglish
Описание
Първият русенски фонтан - дело на скулптора Владимир Владимиров������������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������

Снимка Т. Йорданов

Колекции
Романтиката на Русе

Най-старата градска градина, предназначена за обществено ползване е на площад "Княз Александър I Батенберг". През 60-те години на ХХ в. градината е разширена и е изграден кръгъл фонтан с женски статуи, дело на скулптора Любомир Далчев. 

Централната градска градина се създава в края на XIX в. За нейното оформяне заслуги имат дошлите от Чехия паркостроители Фердинанд Халубер и Рихард Нойвирт. В централната градска градина се намира първият русенски фонтан  - дело на скулптора Владимир Владимиров през 1926 г. Статуята представлява човек, борещ се със змия, обвита около тялото му, чийто смисъл е „борбата на доброто със злото“. Статуята е изработена във фабрика „Мюлхаупт“, специализирана в производството на мелнични машини и водни турбини.

През 1937/1938 г. при кмета инж. Кирил Старцев градината е реконструирана. Тогава се изгражда и фонтанът пред Доходното здание.

Кръглият фонтан е построен през 1974 г.