• EnglishEnglish
Описание
Акад. Михаил Арнаудов - послания и дарствени слова���������������� ���� ���������� �������������� �� ���������������������� ����������: ������� �������������� ����������������, ����������������, ���������������� ���� ���������� ���� �������� ���� ������������������������ ��������;- ���� �������� ���� ����, ���������� ������ ������������ ���� ���������� ���� ������������������ ���� ������? ����������, 23.��II.1921. ����������
Автографът е поставен върху книгата на Кирил Христов "Празник в пламъци. Драматически поеми", чиито послеслов е написан от Михаил Арнаудов.
Колекции
Акад. Михаил Арнаудов - послания и дарствени слова

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от 1448 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.