• EnglishEnglish
Описание
Акад. Михаил Арнаудов - послания и дарствени слова���������������� ���� �������������� ������������: "���� �������������� ����������, �������������� �� ���������������� �������������� ������������ ��. ��������. ��. ���������������� �� �������� ���� ���������� ��������������. ������������ 1. ������. 48 ����������"
Автографът е върху книгата "Поети на селото. Литературни скици". Освен него в книгата има и бележка със следния текст: "Ув. г. Арнаудов, книжката ми има много грешки, които я обезобразяват. Моля да ми съобщите Вашето мнение в няколко реда, макар, защото Вашето мнение ми е много ценно. - Сърдечно Ваш: Добрев София, 1. ІІІ. 48 Гр. Игнатиев № 11 - София".
Колекции
Акад. Михаил Арнаудов - послания и дарствени слова

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от 1448 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.