• EnglishEnglish
Описание
Акад. Михаил Арнаудов - послания и дарствени слова���������������� ���� ��. ������������������: �� ������-������������ �������������� ���� ���������� �� ���������������� ������ ���������������� ������������ ����������������, ������ ���������� �� �������������� �������������� �������������� �� ����������������������, ������������������ ��������������, ���������� �� �������������� ���� ������������ �� ������������������������ 26.VI.66 �������������� ��. ������������������
Автографът е поставен върху т. 1 на книгата на Михаил Арнаудов "Български образи. Литературни студии и портрети". Л. Маслинков е автор на подробното изследване за „Старото златарството в София”, в което отделя специално внимание на висулки „ездач, възседнал кон”, които на първо място определя като месингови; наподобяващи така нар. „трепки” и завършва, че се „пришивали върху булченските шапчици...”.
Колекции
Акад. Михаил Арнаудов - послания и дарствени слова

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от 1448 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.