• EnglishEnglish
Описание
1 май - Международен ден на труда
<p>Мирослав Иванов - апаратчик в НПЗ "Леон Таджер"</p>
Колекции
1 май — Международен ден на труда

Колекцията представя снимки от 1987 г. на Окръжния център за фотопропаганда, отразяващи високите постижения на русенските трудещи се.

Снимките са от фонда на Регионална библиотека "Любен Каравелов".