• EnglishEnglish
Описание
1 ������ - ������������������������ ������ ���� ����������
<p>Работници в ЛВЗ "Васил Коларов"</p>
Колекции
1 май — Международен ден на труда

Колекцията представя снимки от 1987 г. на Окръжния център за фотопропаганда, отразяващи високите постижения на русенските трудещи се.

Снимките са от фонда на Регионална библиотека "Любен Каравелов".