• EnglishEnglish
Описание
1 ������ - ������������������������ ������ ���� ����������
<p>Юлиян Деч - електромонтьор в НПП "Автоматика" - Две могили</p>
Колекции
1 май — Международен ден на труда

Колекцията представя снимки от 1987 г. на Окръжния център за фотопропаганда, отразяващи високите постижения на русенските трудещи се.

Снимките са от фонда на Регионална библиотека "Любен Каравелов".