• EnglishEnglish
Описание
1 ������ - ������������������������ ������ ���� ����������
<p>Евгени Митев - разкройчик от ОП "Александър Атанасов"</p>
Колекции
1 май — Международен ден на труда

Колекцията представя снимки от 1987 г. на Окръжния център за фотопропаганда, отразяващи високите постижения на русенските трудещи се.

Снимките са от фонда на Регионална библиотека "Любен Каравелов".