• EnglishEnglish
Описание
1 ������ - ������������������������ ������ ���� ����������
<p>Работници в завод "Модул"</p>
Колекции
1 май — Международен ден на труда

Колекцията представя снимки от 1987 г. на Окръжния център за фотопропаганда, отразяващи високите постижения на русенските трудещи се.

Снимките са от фонда на Регионална библиотека "Любен Каравелов".