Международен конкурс за екслибрис
30 септември 2016 г. — 31 май 2017 г.

През Третото хилядолетие латинският израз „ex libris“ е много повече мисловен етикет, отколкото само символ или печат, който обозначава притежателя на една книга. В модерния свят на технологиите изчистената рисунка е като калейдоскоп на изяществото и творческата свобода. Може би затова, но и поради много други причини, в Регионална библиотека „Любен Каравелов” през 2005 г. съвсем не случайно се „ражда” идеята да се създаде уникален международен конкурс за exlibris. Апологет на идеята е Библиотеката.


Така през годините различни културни и знакови събития в България и в света се вграждат в русенския exlibris като знак за принадлежност към съвремието, което превръщаме в история. Конкурсът става феномен на колективна културна памет. Творбите придобиват енциклопедична стойност на нематериално наследство, създадено с особени знаци и модерни послания към поколенията. Неусетно се видоизменя смисъла на връзката между писателите/авторите, книгите, читателите и публиката, която се увлича от магията на изящните рисунки. Благодарение на идеята, Дунавският бряг и Библиотеката се превърнаха в пристан и дом  на десетки световни творци на exlibris. Всяко следващо издание на конкурса показва колко богата и разнообразна може да бъде човешката фантазия. Дори и в рамките на една тема, която винаги се подбира много прецизно, конкурсът има за цел да създава нови идентичности и да е катализатор на неподражаемо художествено проникновение.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

ТЕМА: „EX LIBRIS – EX LIBERTAS”. Темата е възможност да се интерпретира свободата във всички човешки проявления.

Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без ограничения на възраст и професия. Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕКСЛИБРИС. Авторите могат да участват с максимум 3 /три/ графики, по 4 /четири/ копия от всяка.

ИЗИСКВАНИЯ:

Попълнен и подписан Апликационен формуляр. На гърба на всеки отпечатък се попълва и залепва етикет, приложен към Апликационния формуляр. Името на автора и на творбата да бъдат изписани на английски език. В случай на промяна на данните от апликационната форма, авторите се задължават да уведомят за това Библиотеката. В екслибриса трябва да присъства текстът „EX LIBRIS – EX LIBERTAS”. Могат да бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове. Всеки екземпляр трябва да бъде подписан и датиран от автора. Максималният размер на изображението е 130/130 мм, на графичния лист –150/210 мм.

АДРЕС И СРОК  ЗА ИЗПРАЩАНЕ:

Графиките се изпращат по пощата до 31.05.2017 г. вкл. (важи датата на пощенското клеймо). 

Адрес за получаване:

7000 Русе, България

Регионална библиотека „Любен Каравелов”, Графичен кабинет

ул. „Дондуков-Корсаков” № 1

СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ:

Изпратените творби стават собственост на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе и не се връщат на техните автори. Те влизат в постоянната колекция на Графичния кабинет към Библиотеката, като Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе придобива по силата на и едновременно с правото на собственост върху произведенията и всички останали права по ЗАПСП, в т.ч. правото на свободно използване и публикуване на творбите, в рамките на културната политика на институцията, без за това да е необходимо изрично авторско разрешение, както и без да се дължи каквото и да било възнаграждение за автора. Участието в конкурса е равнозначно на приемане на настоящия регламент от страна на всеки автор, като с подписа си върху Апликационния формуляр същият удостоверява безвъзмездното и безсрочно прехвърляне на правата върху изпратените творби в полза на Библиотеката.

НАГРАДИ:

Голяма награда на стойност 400 EURO.

Спонсорски награди.

След предварителна селекция допуснатите за участие в Конкурса автори ще бъдат представени в каталог с по една творба. Всеки участник, отговарящ на изискванията на Конкурса, получава електронен сертификат за участие и каталог. Всички получени екслибриси се публикуват на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg и се показват в представителна изложба, организирана в периода септември – октомври 2017 г.   

проф. Николай Драчев
проф. Николай Драчев

Ректор на Националната художествена академия

Проф. Николай Драчев е роден в Кърджали. Завършва средното си образование през 1971 г. в ССХУИИ „Илия Петров“ (сега Национално училище за изящни изкуства). През 1978 г. се дипломира в Националната художествена академия, специалност Стенопис. От 1980 г. работи като преподавател в  ССХУИИ „Илия Петров“, до 1998 г. е и директор на училището. От 1998 г. е доцент Стенопис в НХА в катедра Стенопис, професор по стенопис от 2004 г., зам. декан на Факултета по изящни изкуства в периода 2004-2007г.  и декан на същия факултет от 2007 до 2015 г. Избран е за ректор на НХА през 2015 г. Автор е на много витражи в обществени и частни сгради в България и в чужбина, както и на стенописи и интериорни пана. Работил е в Бразилия, Германия, Украйна.

проф. Божидар Йонов
проф. Божидар Йонов

Проф. Божидар Йонов е роден в София. Завършва Националната художествена гимназия през 1961 г., а през 1968 г. НХА, специалност Декоративно-монументална живопис. Работи в областта на пространствения и графичния дизайн, плаката, декоративно-монументалната живопис – емайл, мозайка, рекламата. От 1995 г. е доцент в НХА, а от 1996  - редовен преподавател по Пространствен дизайн. Ръководи катедра Рекламен дизайн в периода 1999-2000 и катедра Дизайн и експозиционна реклама от 2000 до 2003 г.  От 2001 г.  е професор, а от 2003 до 2007 заема поста ректор на НХА.  Автор на множество  самостоятелни изложби в Будапеща, Цюрих, Виена, Братислава, Москва, Берлин, Грийсбъро (САЩ), Алжир, Токио. Участник е в международните бианелета и триеналета на плаката в: Лахти, Варшава, Монс, Мексико, Бърно, Тояма. и основател на Международното триенале на сценичния плакат - София и член на организационния му комитет.

проф. Светослав Кокалов
проф. Светослав Кокалов

Проф. Светослав Кокалов е роден в Българене. Завършва Националната художествена гимназия през 1974 г., а през 1981 г. – НХА, специалност Сценография. Има реализирани над 40 сценографски и над 15 костюмографски решения за драматични и музикални спектакли. Експериментира с приложението на новите медии в сценографията, работи и персонални видео арт проекти. Работи в театрите в Бургас, Шумен, Кърджали, Народен театър „Иван Вазов”, Театрална работилница „Сфумато” и др. Носител е на две театрални награди „Аскеер“. От 1990 г. е преподавател в НХА, в момента е професор по Сценография. Ректор на НХА в периода 2007 – 2015 г.

Иван Токаджиев
Иван Токаджиев

Иван Токаджиев е художник и сценограф. Завършва Националната художествена академия, специалност Сценография. Работил е като главен художник и дизайнер на Община Русе. Заемал е и постовете директор на БНТ и зам. министър на културата. Работи в областта на телевизионната, театралната, оперната и балетна сценография в Русе, Виена, Варна, Музикалния театър в София и Народния театър „Иван Вазов“. Занимава се и с живопис.

Регистрационна форма
*За да разгледате документите е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader

За повече информация и въпроси, свързани с конкурса:

ел. поща: service@libruse.bg, libruse@libruse.bg

тел.: + 359 82 820 126; моб. тел.: +359 878 574916 

XII Международен конкурс "Ex Vino - Ex Veritas"
30 септември 2015 г. — 31 май 2016 г.
Каталог
XI Международен конкурс "Еx Libris– Еx Hereditate"
30 септември 2014 г. — 31 май 2015 г.
Каталог
X Международен конкурс "Ex Libris – Ex Amore"
30 септември 2013 г. — 31 май 2014 г.
Каталог
IX Международен конкурс "Еx Libris – Ex Erotica"
30 септември 2012 г. — 31 май 2013 г.
Каталог
VІІІ Международен конкурс "Ex Libris – Ex History"
30 септември 2011 г. — 31 май 2012 г.
Каталог
VІІ Международен конкурс "ДУНАВ – РЕКАТА НА ЕВРОПА"
30 септември 2010 г. — 01 март 2011 г.
Каталог
VI Международен конкурс "EX MUSIC - Ruse 2010"
30 септември 2009 г. — 22 февруари 2010 г.
Каталог
V Международен конкурс
30 септември 2008 г. — 22 май 2009 г.
Каталог
IV Международен конкурс
30 септември 2007 г. — 22 април 2008 г.
Каталог
III Международен конкурс "2 be eu"
01 януари 2007 г. — 30 септември 2007 г.
Каталог
II Международен конкурс "Еx-Libris - Е/А Book - Rousse 2006"
01 януари 2006 г. — 31 август 2006 г.
Каталог
Свържи се с нас
Последвайте във Facebook!
Последвайте във Facebook!
Последвайте във YouTube!
Обадете ни се!
Пишете ни!
Намерете ни в Skype!
Намерете ни в Skype!
Пишете ни в Messenger!
Пишете ни в Messenger!
Намерете ни в SlideShare!
Остави съобщение
Работно време

понеделник - петък: 8.30 - 18.30 ч.
събота:                    9.30 - 17.00 ч. 

Международен конкурс за екслибрис

През 2017 г. Регионална библиотека "Любен Каравелов" организира XIII Международен конкурс за екслибрис.

Прочети повече
Международен конкурс за комикс и блицанимация

 

Ако сте изкушени от изкуството на комикса и харесвате творбите на Стивън Кинг, дайте воля на творческите си способности и създайте комикс или блицанимация върху част по избор от романа „Живата факла“.

Прочети повече
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - ПРОГРАМА
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - ПРОГРАМА

Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?

Прочети повече
НОВ ЖИВОТ ЗА СТАРИТЕ ВИ КНИГИ
НОВ ЖИВОТ ЗА СТАРИТЕ ВИ КНИГИ

Любимите Ви книги са остарели или са загубили блясъка си. Върнете им „живота”, донесете ги в библиотеката.

Прочети повече
Поглед назад във времето
Поглед назад във времето

Всеки от нас разполага със стари семейни снимки и документи. Но знаем ли колко са ценни всъщност те? Отговорът можете да откриете в библиотеката

Прочети повече