EnglishEnglish
Международен конкурс за екслибрис
30 септември 2017 г. — 31 май 2018 г.

През Третото хилядолетие латинският израз „ex libris“ е много повече мисловен етикет, отколкото само символ или печат, който обозначава притежателя на една книга. В модерния свят на технологиите изчистената рисунка е като калейдоскоп на изяществото и творческата свобода. Може би затова, но и поради много други причини, в Регионална библиотека „Любен Каравелов” през 2005 г. съвсем не случайно се „ражда” идеята да се създаде уникален международен конкурс за exlibris. Апологет на идеята е Библиотеката.


Така през годините различни културни и знакови събития в България и в света се вграждат в русенския exlibris като знак за принадлежност към съвремието, което превръщаме в история. Конкурсът става феномен на колективна културна памет. Творбите придобиват енциклопедична стойност на нематериално наследство, създадено с особени знаци и модерни послания към поколенията. Неусетно се видоизменя смисъла на връзката между писателите/авторите, книгите, читателите и публиката, която се увлича от магията на изящните рисунки. Благодарение на идеята, Дунавският бряг и Библиотеката се превърнаха в пристан и дом  на десетки световни творци на exlibris. Всяко следващо издание на конкурса показва колко богата и разнообразна може да бъде човешката фантазия. Дори и в рамките на една тема, която винаги се подбира много прецизно, конкурсът има за цел да създава нови идентичности и да е катализатор на неподражаемо художествено проникновение.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ 

ТЕМА: „EX LIBRIS – EX LITTERA”. Темата на конкурса предоставя възможност творците да интерпретират предаването и запазването на послания във времето и пространството с помощта на азбучни или знакови системи на всички култури и народи (знаци, символи, букви). Могат да се пресъздават всички познати в света начини за подобна комуникация.

УСЛОВИЯ: Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без възрастови ограничения. Участниците са разделени в две възрастови категории:

- творци до 18 години;

- творци над 18 годишна възраст.

Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕКСЛИБРИС. Авторите могат да участват с максимум 3 (три) графики, по 4 (четири) копия от всяка.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Попълнен и подписан Апликационен формуляр, достъпен в www.libruse.bg.

На гърба на всеки отпечатък се попълва и залепва етикет, приложен към Апликационния формуляр. Името на автора и на творбата да бъдат изписани на английски език. В случай на промяна на данните от апликационната форма, авторите се задължават да уведомят за това Библиотеката. 

В екслибриса трябва да присъства текстът „EX LIBRIS – EX LITTERA“. Могат да бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове. Всеки екземпляр трябва да бъде подписан и датиран от автора.

Максималният размер на изображението е 130/130 мм, на графичния лист – 150/210 мм.

АДРЕС И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ: Графиките се изпращат по пощата до 31.05.2018 г. вкл. (важи датата на пощенското клеймо). Адрес за получаване:

Регионална библиотека „Любен Каравелов“

ул. „Дондуков-Корсаков” № 1

Русе, 7000  

България 

СОБСТВЕНОСТ,  ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ: Изпратените творби стават собственост на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и не се връщат на техните автори. Те влизат в постоянната колекция на Графичния кабинет към Библиотеката, като Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе придобива по силата на и едновременно с правото на собственост върху произведенията и всички останали права по ЗАПСП, в т.ч. правото на свободно използване и публикуване на творбите, в рамките на културната политика на институцията, без за това да е необходимо изрично авторско разрешение, както и без да се дължи каквото и да било възнаграждение за автора. Участието в конкурса е равнозначно на приемане на настоящия регламент от страна на всеки автор, като с подписа си върху Апликационния формуляр същият удостоверява безвъзмездното и безсрочно прехвърляне на правата върху изпратените творби в полза на Библиотеката.

НАГРАДИ:

Голяма награда на стойност 500 ЕВРО. 

Награда за участници до 18 г.

Спонсорски награди. 

След предварителна селекция допуснатите за участие в Конкурса автори ще бъдат представени в каталог с по една творба. Всеки участник, отговарящ на изискванията на Конкурса, получава електронен сертификат за участие и каталог. Получените екслибриси се публикуват на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg и се показват в представителна изложба, организирана в периода септември – октомври 2018 г. 

Селекцията и Наградите се определят от специално избрано за целта професионално жури в състав: проф. Божидар Йонов, проф. Николай Драчев, проф. Светослав Кокалов и Иван Токаджиев.

проф. Божидар Йонов
проф. Божидар Йонов

Проф. Божидар Йонов е роден в София. Завършва Националната художествена гимназия през 1961 г., а през 1968 г. НХА, специалност Декоративно-монументална живопис. Работи в областта на пространствения и графичния дизайн, плаката, декоративно-монументалната живопис – емайл, мозайка, рекламата. От 1995 г. е доцент в НХА, а от 1996  - редовен преподавател по Пространствен дизайн. Ръководи катедра Рекламен дизайн в периода 1999-2000 и катедра Дизайн и експозиционна реклама от 2000 до 2003 г.  От 2001 г.  е професор, а от 2003 до 2007 заема поста ректор на НХА.  Автор на множество  самостоятелни изложби в Будапеща, Цюрих, Виена, Братислава, Москва, Берлин, Грийсбъро (САЩ), Алжир, Токио. Участник е в международните бианелета и триеналета на плаката в: Лахти, Варшава, Монс, Мексико, Бърно, Тояма. и основател на Международното триенале на сценичния плакат - София и член на организационния му комитет.

проф. Николай Драчев
проф. Николай Драчев

Ректор на Националната художествена академия. Проф. Николай Драчев е роден в Кърджали. Завършва средното си образование през 1971 г. в ССХУИИ „Илия Петров“ (сега Национално училище за изящни изкуства). През 1978 г. се дипломира в Националната художествена академия, специалност Стенопис. От 1980 г. работи като преподавател в  ССХУИИ „Илия Петров“, до 1998 г. е и директор на училището. От 1998 г. е доцент Стенопис в НХА в катедра Стенопис, професор по стенопис от 2004 г., зам. декан на Факултета по изящни изкуства в периода 2004-2007г.  и декан на същия факултет от 2007 до 2015 г. Избран е за ректор на НХА през 2015 г. Автор е на много витражи в обществени и частни сгради в България и в чужбина, както и на стенописи и интериорни пана. Работил е в Бразилия, Германия, Украйна.

 

проф. Светослав Кокалов
проф. Светослав Кокалов

Проф. Светослав Кокалов е роден в Българене. Завършва Националната художествена гимназия през 1974 г., а през 1981 г. – НХА, специалност Сценография. Има реализирани над 40 сценографски и над 15 костюмографски решения за драматични и музикални спектакли. Експериментира с приложението на новите медии в сценографията, работи и персонални видео арт проекти. Работи в театрите в Бургас, Шумен, Кърджали, Народен театър „Иван Вазов”, Театрална работилница „Сфумато” и др. Носител е на две театрални награди „Аскеер“. От 1990 г. е преподавател в НХА, в момента е професор по Сценография. Ректор на НХА в периода 2007 – 2015 г.

Иван Токаджиев
Иван Токаджиев

Иван Токаджиев е художник и сценограф. Завършва Националната художествена академия, специалност Сценография. Работил е като главен художник и дизайнер на Община Русе. Заемал е и постовете директор на БНТ и зам. министър на културата. Работи в областта на телевизионната, театралната, оперната и балетна сценография в Русе, Виена, Варна, Музикалния театър в София и Народния театър „Иван Вазов“. Занимава се и с живопис.

Application form and labels
International Standart for Ex Libris Techniques
*За да разгледате документите е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader

За контакти и допълнителна информация:

ел. поща: service@libruse.bglibruse@libruse.bg

Tel.: +359 82 820 126  

Fax: +359 82 820 134

Mob. tel.: +359 878 574 916

XIII Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX LIBERTAS"
Каталог
XII Международен конкурс "Ex Vino - Ex Veritas"
Каталог
XI Международен конкурс "Еx Libris– Еx Hereditate"
Каталог
X Международен конкурс "Ex Libris – Ex Amore"
Каталог
IX Международен конкурс "Еx Libris – Ex Erotica"
Каталог
VІІІ Международен конкурс "Ex Libris – Ex History"
Каталог
VІІ Международен конкурс "ДУНАВ – РЕКАТА НА ЕВРОПА"
Каталог
VI Международен конкурс "EX MUSIC - Ruse 2010"
Каталог
V Международен конкурс
Каталог
IV Международен конкурс
Каталог
III Международен конкурс "2 be eu"
Каталог
II Международен конкурс "Еx-Libris - Е/А Book - Rousse 2006"
Каталог
I Международен конкурс "Елиас Канети"
Каталог