• EnglishEnglish
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА 3Д МАПИНГ
11 април 2018 г. — 31 август 2018 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

ЦЕЛТА на конкурса е да представи интерактивен прочит на местното и национално писмено културно наследство, като част от европейската и световна култура, през призмата на изкуството на буквите и магията на четенето.

ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА

Конкурсът се провежда в 3 категории: Дизайн и развитие на 3Д мапинг спектакъл, Сториборд на 3Д мапинг спектакъл, Дизайн на интерактивни изложби.

Конкурсът е отворен за автори и авторски колективи от България с интерес в областта на визуалните изкуства. Кандидатите могат да участват с неограничен брой творби във всички категории.

Авторите изпращат 3Д мапинг спектаклите и интерактивни изложби във формат avi; mp4; mkv или mov. 

1/  Категория Дизайн и развитие на 3Д мапинг спектакъл

3Д мапинг спектаклите трябва да бъдат специално създадени, според специфичните особености на фасадата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, където ще бъдат прожектирани. Продължителност на мапингите – до 5 минути.

Авторите и авторските колективи участват с творби по следните теми:

- „Сгради – паметници на културата в Русе“;

- „Книгата - изкуство и вдъхновение“;

- „Шедьоври на малката графика от фонда на Международния конкурс за екслибрис“;

- „Книжовността – обединител на народите“;

- „Просветители и първоучители - европейски измерения на книжовното ни наследство“.

ГОЛЯМА НАГРАДА – 1200.00 лв.

2/  Категория Сториборд на 3Д мапинг спектакъл

Авторите и авторските колективи участват с нарисувана разкадровка на цялостно действие по следните теми:

- „Сгради – паметници на културата в Русе“;

- „Книгата - изкуство и вдъхновение“;

- „Шедьоври на малката графика от фонда на Международния конкурс за екслибрис“;

- „Книжовността – обединител на народите“;

- „Просветители и първоучители - европейски измерения на книжовното ни наследство“.

ГОЛЯМА НАГРАДА – 800.00 лв.

3/  Категория Дизайн на интерактивни изложби

Интерактивните изложби се прожектират върху вътрешните пространства на библиотеката. Авторите и авторските колективи участват с творби по следните теми:

- „Словестността - минало и настояще“;

- „Духът на Европа и словото на Елиас Канети“.

ГОЛЯМА НАГРАДА – 700.00 лв.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Попълнен и подписан Апликационен формуляр, достъпен в www.libruse.bg.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ – 31 август 2018 г.

Резултатите от Конкурса се обявяват през месец септември 2018 г.

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ

e-mail: libruse@libruse.bg

пощенски адрес:

Регионална библиотека „Любен Каравелов“

Национален конкурс за 3Д мапинг

ул. „Дондуков – Корсаков“ № 1

7000, Русе

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА

Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, като поръчител на продуктите и според чл. 68 ал. 1 и ал. 2 от Закона за Авторското право и сродните му права, става собственик и придобива правото да използва безсрочно изпратените творби или части от тях за възпроизвеждане и разпространяване или за да се използват по всякакъв начин, с всякакви средства, включително за събития, изложби, публикации и реклама, без за това да е необходимо изрично съгласие на авторите и без да им се дължи възнаграждение. С подписа си върху Апликационния формуляр, авторът удостоверява приемането на Регламента на конкурса и съгласието си организаторът да извършва всички гореизброени действия по отношение на изпратените творби, които иначе биха могли да представляват нарушение на неимуществените права на участника.

 

 

 

Апликационна форма
*За да разгледате документите е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader

За контакти и допълнителна информация: e-mail: libruse@libruse.bg

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ

e-mail: libruse@libruse.bg

пощенски адрес:

Регионална библиотека „Любен Каравелов“

Национален конкурс за 3Д мапинг

ул. „Дондуков – Корсаков“ № 1

7000, Русе