• EnglishEnglish
Международен конкурс за екслибрис
XX Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX OLYMPIIS"
09 ноември 2023 г. — 31 май 2024 г.

През Третото хилядолетие латинският израз „ex libris“ е много повече мисловен етикет, отколкото само символ или печат, който обозначава притежателя на една книга. В модерния свят на технологиите изчистената рисунка е като калейдоскоп на изяществото и творческата свобода. Може би затова, но и поради много други причини, в Регионална библиотека „Любен Каравелов” през 2005 г. съвсем не случайно се „ражда” идеята да се създаде уникален международен конкурс за exlibris. Апологет на идеята е Библиотеката.

Така през годините различни културни и знакови събития в България и в света се вграждат в русенския exlibris като знак за принадлежност към съвремието, което превръщаме в история. Конкурсът става феномен на колективна културна памет. Творбите придобиват енциклопедична стойност на нематериално наследство, създадено с особени знаци и модерни послания към поколенията. Неусетно се видоизменя смисъла на връзката между писателите/авторите, книгите, читателите и публиката, която се увлича от магията на изящните рисунки. Благодарение на идеята, Дунавският бряг и Библиотеката се превърнаха в пристан и дом  на десетки световни творци на exlibris. Всяко следващо издание на конкурса показва колко богата и разнообразна може да бъде човешката фантазия. Дори и в рамките на една тема, която винаги се подбира много прецизно, конкурсът има за цел да създава нови идентичности и да е катализатор на неподражаемо художествено проникновение.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

 

ТEMА: EX LIBRIS – EX OLYMPIIS

УСЛОВИЯ

Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без ограничения. Участниците са разделени в три възрастови категории: деца до 14 години; младежи от 14 до 26-годишна възраст; автори над 26 години.

Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕКСЛИБРИС. Авторите могат да участват с максимум 3 (три) EKСЛИБРИСА, като изпратят по 4 (четири) отпечатъка от всеки: 1 бр. за депо на Графичния Кабинет, 2 бр. за изложби, 1 бр. за обменен фонд на Библиотеката.

За участие в конкурса не се заплаща такса участие.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Попълнен и подписан Апликационен формуляр, (достъпен на www.libruse.bg) с което авторите декларират, че приемат настоящия регламент. На гърба на всеки отпечатък се попълва и залепва етикет, приложен към Апликационния формуляр. Името на автора и заглавието на творбата трябва да бъдат изписани на английски език. В случай на промяна на данните от апликационната форма авторите се задължават да уведомят за това Библиотеката.

В  екслибриса  трябва  да  присъства  текстът  EX  LIBRIS  –  EX  OLYMPIIS.  Могат  да  бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове. Всеки екземпляр трябва да бъде подписан  съгласно  международния  стандарт  и  датиран  от  автора.  Максималният  размер  на изображението е 130/130 мм, на графичния лист – 150/210 мм.

Пратките, които не отговарят на тези изисквания, ще бъдат отстранени от класацията на Конкурса от Техническа комисия, предхождаща журирането.

 

АДРЕС И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Екслибрисите се изпращат по пощата до 31.05.2024 г. вкл. (датата на пощенското клеймо)

Адрес за получаване:

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ ул. „Дондуков-Корсаков“ № 1

7000 Русе, България

 

СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ

Авторското  право  върху  изпратените  творби  остава  собственост  на  участника.  Регионална библиотека  „Любен  Каравелов“  –  Русе  става  собственик  и  придобива  правото  да  използва безсрочно изпратените творби или части от тях за възпроизвеждане и разпространяване или да се  използват  по  всякакъв  начин,  с  всякакви  средства,  включително  за  изложби,  публикации  и реклама, без за това да е необходимо изрично съгласие на авторите и без да им се дължи възнаграждение. С подписа си върху Апликационния формуляр авторът декларира приемането на настоящия   Регламент   на   конкурса   и   съгласието   си   организаторът   да   извършва   всички гореизброени  действия  по  отношение  на  изпратените  творби,  които  иначе  биха  могли  да представляват нарушение на неимуществените права на участника. Получените творби не се връщат  на  техните  автори  и  влизат  в  колекцията  на  Графичния  Кабинет  и  фонда  на Библиотеката.

 

НАГРАДИ:

Голяма награда на стойност 500 евро

Специална награда от екипа на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

и спонсорски награди.

Получените екслибриси се публикуват в електронен каталог на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg. След предварителна селекция, допуснатите за участие в Конкурса автори ще бъдат представени с по една своя творба в печатен каталог. Всеки участник има право да получи екземпляр от него по предварителна заявка в Апликационния формуляр срещу заплащане на 70 % от коричната цена и пощенските  разходи.   Допуснатите  от техническата комисия до конкурсната селекция творци от  трите  възрастови  групи, получават електронен сертификат за участие. В периода ноември – декември 2024 г. се организира представителна изложба от включените в Конкурсната селекция екслибриси. При нейното откриване се обявяват Наградите, определени от специално поканените в международното жури експерти.

Международен идентификационен стандарт за ЕХ ЛИБРИС
Апликационна формa и етикети за участие
*За да разгледате документите е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader

ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ренета Константинова  service@libruse.bg

Теодора Пейчева-Дянкова exlibrislibrary.bg@gmail.com

Тел.: +359 878 574 916

www.libruse.bg

XIX Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX DILEMMA"
Каталог
XVІІІ Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX PISCATIBUS"
Каталог
XVІІ Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX TRAINS"
Каталог
XVІ Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX INVENTIONS"
Каталог
XV Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX CINEMA"
Каталог
XIV Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX LITTERA"
Каталог
XIII Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX LIBERTAS"
Каталог
XII Международен конкурс "Ex Vino - Ex Veritas"
Каталог
XI Международен конкурс "Еx Libris– Еx Hereditate"
Каталог
X Международен конкурс "Ex Libris – Ex Amore"
Каталог
IX Международен конкурс "Еx Libris – Ex Erotica"
Каталог
VІІІ Международен конкурс "Ex Libris – Ex History"
Каталог
VІІ Международен конкурс "ДУНАВ – РЕКАТА НА ЕВРОПА"
Каталог
VI Международен конкурс "EX MUSIC - Ruse 2010"
Каталог
V Международен конкурс
Каталог
IV Международен конкурс
Каталог
III Международен конкурс "2 be eu"
Каталог
II Международен конкурс "Еx-Libris - Е/А Book - Rousse 2006"
Каталог
I Международен конкурс "Елиас Канети"
Каталог